+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl

Informacja o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu adres ul. Jana Długosza 49,  51-162 Wrocław NIP: 8952194866, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
 • dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Cele przetwarzania Państwa danych:

 • obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,   
 • ochrony praw przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,  
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu płatności, uzasadnionego interesu przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:

 • podmiotom, z którymi przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przewidzianych prawem, ochrony praw przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • dostęp do danych osobowych,
 • żądanie sprostowania danych osobowych,
 • żądanie usunięcia danych osobowych,
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Aby skorzystać z powyższych praw i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem:

 • poczty e-mail na adres: labor@labor.com.pl
 • poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu adres Jana Długosza 49, 51-162 Wrocław.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (w przypadku zmian bądź wprowadzenia nowych procesów lub systemów, które wykorzystują dane osobowe) i będziemy Państwa odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.