+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl

Współpraca

Usługi Kontraktowe

 

Serializacja

LABOR jest przygotowany do realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji a także Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Na opakowaniach produktów leczniczych umieszczamy zabezpieczenia serializacyjne: kod 2D, element nienaruszalności opakowania oraz numer seryjny zarejestrowany w bazie Fundacji KOWAL, która jest operatorem systemu w Polsce.
Oferujemy możliwość skorzystania z naszych usług w zakresie umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

W

Wytwarzanie niesterylnych form produktów leczniczych

 • tabletki okrągłe, owalne, wypukłe, z kreską dzielącą lub bez kreski
 • tabletki do ssania
W

Wytwarzanie suplementów diety:

 • tabletki okrągłe, owalne, wypukłe, z kreską dzielącą lub bez kreski
 • tabletki do ssania
W

Etykietowanie i konfekcjonowanie

 • produktów leczniczych
 • suplementów diety
 • produktów spożywczych
 • kosmetyków

Więcej usług:

W

Pakowanie w blistry Alu/PVC i pojemniki PP, HDPE

W

Mieszanie, granulowanie, brykietowanie i tabletkowanie

W

Opracowywanie składów i receptur dla produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków

W

Tabletkowanie i konfekcja artykułów chemii gospodarczej

W

Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej i systemu zapewniania wymagań GMP i HACCP

W

Kompleksowa analiza chemiczna materiałów i produktów (m.in. HPLC, UV-Vis, aparat do badania uwalniana)

W

Kompleksowa analiza mikrobiologiczna czystości materiałów i produktów

W

Kompleksowa analiza mikrobiologiczna czystości powietrza i powierzchni

W

Opracowywanie specyfikacji jakościowych, metod analitycznych i ich walidacja

W

Synteza substancji czynnych w standardzie GMP

Współpraca

Możesz nam zlecić wykonanie twojego kontraktu

 • elastyczne formy współpracy dostosowane do klienta
 • indywidualnie podejście do każdego klienta
 • jakość usług na najwyższym poziomie
 • wsparcie na każdym etapie współpracy
 • dobra lokalizacja zakładu produkcyjnego

Szukasz producenta?

Nie jesteś pewny czy wykonamy to co planujesz? Skontaktuj się z nami, zapytaj.

Odwiedź nas

ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

Informacja o ochronie danych osobowych

Zadzwoń

+ 48 71 325 30 85/86